کار2
صفحه اصلی / ورود / ثبت نام
دیپلم - ریاضی فیزیک
فنی مکانیک
پست اکترونیک :
شماره تماس :
تهران(تهران)
1358/6/11
مجرد
کارشناشی - زیست شناسی
پست اکترونیک :
گنبدکاووس(گلستان)
1367/6/30
متاهل
کاردانی - بهداشت
پست اکترونیک :
گنبدکاووس(گلستان)
1366/10/5
مجرد
دیپلم - إنسانی
پست اکترونیک :
شماره تماس :
گرگان(گلستان)
1366/7/1
متاهل
کاردانی - معماری
پست اکترونیک :
گرگان(گلستان)
1368/9/16
متاهل
فوق دیپلم - الکتروتکنیک
مدرک مهارت فنی برق کار درجه یک ساختمان و مدرک مهارت فنی درجه دو بدق کار صنعتی و مدرک استاکاری برق کار ساختمانی
پست اکترونیک :
شماره تماس :
علی آباد(گلستان)
1366/10/28
متاهل
دیپلم - عمران
پست اکترونیک :
شماره تماس :
گنبدکاووس(گلستان)
1363/6/26
مجرد
کارشناسی - مهندسی برق
پست اکترونیک :
گنبدکاووس(گلستان)
1361/5/8
متاهل
کارشناسی - زبان و ادبیات فارسی
پست اکترونیک :
گرگان(گلستان)
1366/1/1
مجرد
کارشناسی - زیست شناسی
ترجمه و مکالمه زبان ترکیه-بازیگر تاتر و فیلم در مرند و تبریز-
پست اکترونیک :
مرند(آذربایجان شرقی)
1365/6/30
متاهل
لیسانس - نرم افزار
تایپ و office
پست اکترونیک :
گالیکش(گلستان)
1369/3/22
مجرد
کارشناسی ارشد - مهندسی کشاورزی
خوب
پست اکترونیک :
گالیکش(گلستان)
1368/6/27
مجرد
کارشناسی - مهندسی عمران
پست اکترونیک :
گالیکش(گلستان)
1366/6/30
مجرد
دیپلم - حسابداری
پست اکترونیک :
شماره تماس :
نوده خاندوز(گلستان)
1369/11/21
مجرد
دیپلم - کاردانش
راننده ی پایه یک
پست اکترونیک :
شماره تماس :
بندر ترکمن(گلستان)
1360/1/12
متاهل
دیپلم راضی فیزیک - ریاضی فیزیک
پست اکترونیک :
شماره تماس :
مرند(آذربایجان شرقی)
1358/1/1
متاهل
کارشناسی - مهندسی صنایع
پست اکترونیک :
شماره تماس :
گنبدکاووس(گلستان)
1365/6/25
متاهل
کارشناسی ارشد - زبان و ادبیات فارسی
طراحی با دست - نقاشی رنگ روغن - نقاشی سیاه قلم-
پست اکترونیک :
شماره تماس :
گرگان(گلستان)
1356/6/26
متاهل
کارشناسی - مهندسی منابع طبیعی
دارای گواهی نامه کامیون پ1
پست اکترونیک :
شماره تماس :
گرگان(گلستان)
1367/9/20
مجرد
کارشناسی - علوم کامپیوتر
پست اکترونیک :
فاضل آباد(گلستان)
1367/10/18
مجرد
دیپلم - علوم تجربی
پست اکترونیک :
شماره تماس :
مینودشت(گلستان)
1362/1/1
مجرد
فوق دیپلم - امور اداری
ندارم
پست اکترونیک :
گنبدکاووس(گلستان)
1368/1/23
مجرد
کارشناسی - برق
پست اکترونیک :
گنبدکاووس(گلستان)
1365/2/1
مجرد
کارشناسی - حقوق
photoshap
پست اکترونیک :
گنبدکاووس(گلستان)
1365/4/1
مجرد
کارشناسی - امور گمرکی
پست اکترونیک :
هادیشهر(آذربایجان شرقی)
1353/3/16
متاهل
کارشناسی - حسابداری
ندارد
پست اکترونیک :
گنبدکاووس(گلستان)
1367/1/19
متاهل
لیسانس - عمران
پست اکترونیک :
شماره تماس :
گنبدکاووس(گلستان)
1363/6/28
متاهل
کاردانی - مدیریت
ندارد
پست اکترونیک :
شماره تماس :
گنبدکاووس(گلستان)
1369/1/7
متاهل
-
پست اکترونیک :
شماره تماس :
گنبدکاووس(گلستان)
1368/5/5
مجرد
کاردانی ناپیوسته - دامپزشکی
فعالیت در زمینه دامپزشکی
پست اکترونیک :
شماره تماس :
گنبدکاووس(گلستان)
1361/2/6
مجرد
کاردانی - حسابداری
فعالیت در زمینه حسابداری
پست اکترونیک :
شماره تماس :
گنبدکاووس(گلستان)
1362/3/28
مجرد
دیپلم - علوم انسانی
طراحی فیلمبرداری و عکسبرداری
پست اکترونیک :
شماره تماس :
مرند(آذربایجان شرقی)
1363/1/30
متاهل
کاردانی - حسابداری
حسابداری
پست اکترونیک :
شماره تماس :
گنبدکاووس(گلستان)
1368/11/26
مجرد
کارشناسی - جغرافیا انسانی
پست اکترونیک :
شماره تماس :
گنبدکاووس(گلستان)
1362/1/25
مجرد
دیپلم - انسانی
پست اکترونیک :
گنبدکاووس(گلستان)
1368/8/25
مجرد
کارشناسی - حسابداری
ندارد
پست اکترونیک :
گنبدکاووس(گلستان)
1364/3/5
مجرد
کارشناسی ارشد - مدیریت آموزشی
کارهای مدیریتی و کارهای کامپیوتری
پست اکترونیک :
مرند(آذربایجان شرقی)
1361/1/10
مجرد
کاردانی - صنایع
ندارد
پست اکترونیک :
گنبدکاووس(گلستان)
1362/12/5
متاهل
کارشناسی - الهیات
ندارد
پست اکترونیک :
گنبدکاووس(گلستان)
1367/6/18
متاهل
کارشناسی - ادبیات زبان فارسی
پست اکترونیک :
گنبدکاووس(گلستان)
1368/6/30
متاهل
دیپلم - کامپیوتر
کامپیوتر به صورت کامل مسلط می باشد
پست اکترونیک :
شماره تماس :
گنبدکاووس(گلستان)
1363/6/30
متاهل
کارشناسی - مدیریت
ندارد
پست اکترونیک :
گنبدکاووس(گلستان)
1364/6/30
مجرد
کارشناسی - ادبیات زبان فارسی
ندارد
پست اکترونیک :
شماره تماس :
گنبدکاووس(گلستان)
1368/1/6
مجرد
کارشناسی - مدیریت
ندارد
پست اکترونیک :
گنبدکاووس(گلستان)
1364/11/15
مجرد
دیپلم - کامپیوتر
پست اکترونیک :
شماره تماس :
کشکسرای(آذربایجان شرقی)
1365/6/30
مجرد
کارشناسی - مترجمی زبان
پست اکترونیک :
گنبدکاووس(گلستان)
1364/6/30
متاهل
کارشناسی - حسابداری
نرم افزار حاسب ملی و نرم افزار هلو
پست اکترونیک :
گنبدکاووس(گلستان)
1367/6/30
مجرد
فوقدیپلم - گرافیک
فتوشاپ-نقاشی-کاردستی
پست اکترونیک :
گنبدکاووس(گلستان)
1361/6/25
متاهل
قوق دیپلم - تکلونوزی تولیدات گیاهی
icdl
پست اکترونیک :
گنبدکاووس(گلستان)
1359/2/15
متاهل
کارشناسی ارشد - مهندسی عمران
آشنایی به کامپیوتر و نرم افزارها
پست اکترونیک :
مرند(آذربایجان شرقی)
1365/6/12
متاهل
شهر